Spoedgevallen In geval van pijnklachten kunt u contact opnemen met de praktijk. Indien u ’s ochtends belt zullen wij er alles aan doen u dezelfde dag te helpen. Voor tandheelkundige hulp in het weekend nemen wij deel aan de weekenddienstregeling van de kring Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Weekendspreekuur Tijdens het weekend is er op zaterdag,- en zondagochtend of middag spreekuur bij de dienstdoende tandarts. Dit spreekuur is bedoeld voor ernstige klachten, die redelijkerwijs niet tot na het weekend kunnen worden uitgesteld. Actuele informatie over de bereikbaarheid van de weekenddienst wordt vermeld op het antwoordapparaat van onze praktijk en dat van onze collega’s. Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met telefoonnummer 071-4079501 Houdt u er rekening mee dat de dienstdoend tandarts u kan vragen de spoed,- of weekendbehandeling contant te betalen. Tevens dient u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee te nemen. Voor behandelingen tijdens avond en/of weekend geldt een wettelijk vastgestelde toeslag op de nota.
071-2048615